Tipsa en vän om denna sidan

Interkulturell kompetens
Kulturella olikheter påverkar starkt vår vardag och kan leda till missförstånd och konflikter. Genom att undvika dessa sparar du och dina medarbetare tid och andra resurser som ni använder i stället för att fokusera på era kunder och lönsamheten. Den interaktiva utbildningen ger er kunskaper, verktyg och färdigheter att framgångsrikt hantera kulturskillnader.
 
Vem är målgruppen:
•      Svenskbaserade företag och organisationer som verkar i interkulturella miljöer
•      Företag som har avdelningar i olika länder som behöver samarbeta och lösa problem ihop
•      Offentlig sektor som ska serva med olika kulturell bakgrund
 
 Vad får du och dina medarbetare om ni går utbildningen:
• Kunskap om kulturskillnader och vilka konsekvenser de har för samarbetet och kundrelationerna
• Medvetenhet om sina egna kulturella beteenden
• Handfasta verktyg för att hantera kulturskillnader på bästa sätt
 
Vi tar bland annat upp följande teman:
• Vilka värderingsskillnader som utmärker Sverige och resten av världen.
• Vilka interkulturella svårigheter som påverkar relationer med kunder, samarbetspartners och även arbetskamrater.
• Vad det finns för strategier och verktyg för att hantera kulturskillnader.
• Hur du tränar upp färdigheter för interkulturell kommunikation.
• Tips och erfarenheter kopplade till din konkreta verksamhet.

Omfattning:
1.     Steg 1 – inspirationsföreläsning 20 - 60 min
2.     Steg 2 – Interaktiv workshop 2 - 4 timmar
3.     Steg 3 – Utbildningsdag 6 - 8 timmar

Föreläsningen och kursen skräddarsys utifrån de behov som just din arbetsplats har. Under utbildningen varvas korta teorigenomgångar med grupp- och individuellt arbete.

Kursledare:
Inna Saxe. Läs mer om Inna Saxe

Kundutlåtanden

"Under teambuilding med vårt ryska dotterbolag, lyckades Inna Saxe på ett imponerande sätt balansera diskussionerna kring ryska, svenska och internationella kulturskillnader i affärslivet. Att lyfta fram och kalibrera förväntningar på varandra inom ryska teamet och jämtemot internationella systerbolag, hjälper oss att samarbeta mer effektivt."   Henrik Perbeck, Managing Director Dometic Emerging Europe
 
"The course – “Samarbetsutmaningar i relation med Östeuropa” was a very interesting eye-opener on the ways to best collaborate with colleagues with Russian culture. The training was very interactive, dynamic and lead by skilled and motivated trainer. The methods used were varied and helped getting both an intellectual perception as well as a “feeling” on the cultural differences. 
Philippe Rolland, Senior Solution Architect – Engagement Practice Management System, Ericsson AB, RECA

Kontakta oss om du vill veta mer eller boka.

 

Vill du att vi kontaktar dig?

Namn:*

Företag:*

Telefon:*

E-post:*

Blue line